What goes online, stays online” – Hoe sociale media uw modelrechten kunnen aantasten

“What goes online, stays online” – Hoe sociale media uw modelrechten kunnen aantasten

 

In een recente beslissing heeft het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU (EUIPO) Puma’s geregistreerd model op de bekende schoen met hoge geribbelde zool vernietigd. De reden voor deze beslissing was een gebrek aan nieuwheid.

Het model in kwestie werd in juli 2016 geregistreerd door Puma. Enkele jaren later, in 2019, werd echter de vernietiging van het model aangevraagd door een Nederlandse schoenhandelaar. Deze laatste kon aantonen aan de hand van enkele afbeeldingen die terug te vinden zijn op de Instagram pagina van popster Rihanna dat het model op het ogenblik van registratie niet nieuw was. Enkele Instagram posts die werden geplaatst in December 2014 tonen immers hoe Rihanna toen al dit model Puma schoen droeg. Aangezien de posts in kwestie “geliked” werden door meer dan 300.000 Instagram gebruikers was het duidelijk voor het EUIPO dat het model ruim anderhalf jaar voor de registratie openbaar was gemaakt aan het brede publiek.

 

MODEL                                                                 INSTAGRAM POST RIHANNA

Vereiste van nieuwheid

Deze beslissing werpt licht op het belang van timing bij het registreren van een model in de EU. Volgens het EU modelrecht moet een model immers voldoen aan de vereiste van “nieuwheid” op het ogenblik van registratie. Deze vereiste wil zeggen dat het model nog niet openbaar mag zijn gemaakt voor de registratie. Hierop wordt wel een uitzondering gemaakt in bepaalde omstandigheden. Wanneer u uw model toont aan een derde maar dit doet onder voorwaarde van geheimhouding, wordt dit niet beschouwd als het openbaar maken van uw model. Ook wanneer de openbaarmaking niet redelijkerwijze “ontdekt” kan worden door de geïnformeerde gebruiker van het type product in kwestie, geldt er een uitzondering. Dit komt echter zelden voor. De meest voorkomende gevallen, zoals het tonen van een nieuw product op een beurs, het – al dan niet online – te koop aanbieden van een product en het tonen van een product in een folder of op sociale media, zullen worden beschouwd als een openbaarmaking van het model en kunnen dus de “nieuwheid” van het model schaden.

Twaalf maanden gratie periode

Belangrijk is dat er ten aanzien van EU-modellen een twaalf maanden durende gratie periode geldt. Dit wil zeggen dat wanneer de ontwerper van een model in de periode van twaalf maanden voor de modelregistratie het model openbaar maakt, dit de nieuwheid van het model niet schaadt. Anders gezegd, vanaf dat u uw model openbaar maakt heeft u nog twaalf maanden de tijd om het te registreren in de EU.

Mogelijkheid tot uitstel van publicatie van model

Gezien de vroegtijdige openbaarmaking van uw model uw modelrechten volledig kunnen tenietdoen is het dus belangrijk om uw model tijdig te registreren en zeer voorzichtig te zijn met wat uzelf of derden online plaatsen. Online informatie kan later immers gemakkelijk door derden worden gevonden en gebruikt om de nieuwheid van uw model aan te vechten.

Let wel op, door de registratie ervan wordt uw model zichtbaar voor de buitenwereld. Wanneer u uw model nog even geheim wil houden, is te vroeg overgaan tot registratie dus ook geen goed idee. Wel bestaat er in de EU de mogelijkheid om opschorting van publicatie van het model te vragen. Hierbij wordt het model reeds geregistreerd en verkrijgt het een depotdatum, maar worden de tekeningen van het model verborgen voor een periode tot maximaal 30 maanden na de indiening.

Kortom de juiste timing is een erg belangrijke factor bij het registreren van een model. Wanneer u een nieuw product ontwerpt denkt u dus beter vroeger dan later na over modelregistratie en spreekt u best ook goed af met uw marketingafdeling of -kantoor wanneer een bepaalde campagne wordt gelanceerd.