Bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheim

Een bedrijfsgeheim is waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie (technisch, commercieel en/of financieel) die niet openbaar is gemaakt en is bedoeld om vertrouwelijk te blijven. Een bedrijfsgeheim biedt u, in het ideale geval, een concurrentievoordeel.

De EU Richtlijn inzake Bedrijfsgeheimen werd aangenomen in 2016 en moet ten laatste in juni 2018 worden omgezet in Belgisch recht. De doelstelling van de Richtlijn is het beschermen van bedrijfsgeheimen, in het bijzonder door rechtsmiddelen te harmoniseren om een einde te maken aan onterechte toe-eigening ervan. Sommige van uw uitvindingen kunnen beter beschermd worden door ze vertrouwelijk, i.e. als een bedrijfsgeheim, te behandelen, in plaats van ze als intellectuele-eigendomsrecht te beschermen.

Bij CALYSTA draait het niet om hoeveel IP-rechten we aanvragen en voor u beheren, maar dat we u, in alle onafhankelijkheid, helpen ‘uw’ goede keuze te maken, voor wat betreft de bescherming van uw uitvindingen, of dit nu gebeurt met intellectuele eigendomsrechten of via bedrijfsgeheimen.

Onze diensten omvatten een geavanceerde audit van uw systemen en procedures in verband met bescherming van bedrijfsgeheimen, praktische aanbevelingen, een effectieve implementatie van deze aanbevelingen en informatie- en bewustwordingssessies over het belang van bedrijfsgeheimen.

Onze Diensten

CAL_Patent_Brevet

Octrooien

CAL_R

Merken

CAL_Modele

Modellen

CAL_Audit

Due diligence – Audit

CAL_Landscaping

Het in kaart brengen van de IP-omgeving

CAL_Contracts

Contracten

CAL_Decision_Tree

Ontwikkelen van slimme processen voor het melden van uitvindingen

CAL_Guidelines

Implementatie van richtlijnen voor het beheer van IP

CAL_Trade_Secret

Bedrijfsgeheimen

CAL_Guidelines

IP Strategie

CAL_Ranking

Ranking / Scoring van IP-Portfolio

CAL_Valo_Interco

Valorisatie door middel van structurering tussen bedrijven

CAL_Valuation

Valorisatie van IP